Polityki prywatności

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych , informujemy ,że :

  1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych zawartych w serwisie jest Renol Sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie , ul. Kujańska 10G, 77-400 Złotów ,KRS 0000372613 , NIP 767-168-77-14 , REGON 301631555 , tel. 67 353 2104 , e-mail : sekretariat@renol.pl .

  2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

  3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Panią / Pana w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

  4. W związku z zawartą umową zbierane są następujące dane osobowe :

- Imię i Nazwisko ,

- adres zamieszkania,

- data urodzenia,

- adres e-mail ,

- telefon ,

  1. Pani /Pana dane osobowe przekazujemy podmiotom , z którymi współpracujemy na potrzeby realizacji umowy : kurierskie, informatyczne .

  2. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

  3. Do danych zawartych w serwisie przysługuje Pani /Panu wgląd . Może Pani / Pan zamieszczone dane modyfikować . W tym celu należy się zalogować do serwisu .

  4. Ma Pani / Pan również prawo do usunięcia swoich danych z serwisu . W tym celu należy wysłać e-mail na adres sklep@renol24.com z prośbą ich usunięcia.

  5. Serwis nie stosuje plików „cookies”.

  1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.